Tinnitus – Haitan arviointi

Tämän kyselykaavakkeen tarkoituksena on tunnistaa niitä ongelmia, joita tinnitus saattaa potilaille aiheuttaa. Vastatkaa kysymyksiin KYLLÄ, JOSKUS, tai EI. Vastatkaa jokaiseen kysymykseen. Kysely on nimetön ja vastauksista kerätään pelkkä tulos.