Tinnitus – Taudinkuva

Tinnitus rinnastetaan usein kipuun. Päässä esiintyvä kipu voi tulla monesta eri syystä. Päänsäryn voi aiheuttaa infektio, pään osuminen johonkin, niskojen ongelmat, alkoholin liikakäytöstä johtuva myrkytys ja luonnollisesti pään sisäiset taudit. Tinnitus käyttäytyy samalla tavalla ja senkin voi aiheuttaa moni tekijä. Itsestään selviä ja tunnettuja tekijöitä ovat melualtistus ja äkillinen pamaus korvan lähellä. Myös korvan infektiot ja leikkaukset voivat jättää tinnituksen, vaikka varsinainen tauti paranisikin moitteetta. Vähemmän tunnettuja tekijöitä liittyy korvan ympäristön, purenta-alueen ja oikeastaan koko ylävartalon lihasten ärsytykseen. Kireiden lihasten heijastumana tulevaa tinnitusta on noin kolmannes kaikista tinnituksista ja tätä alalajia kutsutaan somatosensoriseksi tinnitukseksi. Lääkkeiden aiheuttama tinnitus liittyy usein hengenvaarallisten tautien (syöpä ja syvät infektiot) hoidossa käytettyihin lääkkeisiin ja niiden aiheuttamaan sisäkorvan reaktioon. Tinnituksen järkevä hoito perustuu syyn löytämiseen, joka ei aina ole helppo tehtävä. Osassa tinnituksia saattaa olla monesta eri ärsytyksestä tulevaa komponenttia. Joitakin näistä voidaan hoitaa ja silloin voidaan ehkä laimentaa tinnitusta, mutta ei hävittää kokonaan.

reasons for tinnitusear anatomy - tinnitus

Tinnitus aivoissa

(Teksti perustuu omiin havaintoihini ja muistiinpanoihin Bruggen, Valencian ja Aucklandin TRI tinnituskokouksista eri esitelmien yhdistelmiin ja aiempiin saamiini tietoihin henkilökohtaisissa kontakteissa ja lukemissani artikkeleissa)

Tinnitus ei ole vain korvan ongelma. Se on valtaosaltaan aivoissa muodostuva havainto. Usein tinnituksen alkuun liittyy jokin korvaan kohdistuva ongelma, mutta tinnitus tajutaan aivoissa. Monet hermot viestittävät tietoa aivoon kehon eri puolilta ja näiden yhteenliittymänä havainto tulee tietoisuuteen.

Monet ihmiset esittävät toiveenaan, että tinnituspuolen kuulohermo katkaistaisiin. Sellaista on aikoinaan kokeiltu, mm Tauno Palva kertoi kokeilleensa asiaa. Tulokset olivat huonot, joillakin parani ja toisilla paheni, osalla ei tapahtunut mitään (Tauno Palva, henkilökohtainen tiedonanto). Tinnitusta on viime vuosina tutkittu aivoprosessina sen jälkeen, kun Audrey Maudoux löysi muutoksia tinnituksesta kärsivien ihmisten aivoissa verrattuna sellaisiin ihmisiin, joilla ei ollut tinnitusta. Lisääntynyttä aivotoimintaa oli aivorungon, tyvitumakkeiden, pikkuaivojen parahippokampaalisen ja parietaalisen alueen, oikean prefrontaalisen alueen ja sensomotorisen alueen kohdalla. Vähentynyttä toimintaa oli oikean primaarisen kuuloaivokuoren, vasen prefrontaalisen alueen, vasemman fusiformisen alueella ja molemmilla puolilla okkipitaalisella alueella. Sen lisäksi myöhemmin on todettu, että amygdala eli mantelitumake liittyy oleellisen tärkeänä tinnituksen häiritsevyyden kokemiseen. Osalla ihmisistä käynnistyi ”ahdistuneisuusverkko” tinnituksen tekemien aivomuutosten lisäksi ja se käsitti tunne-elämästä vastaavia aivojen osia. Niillä yksilöillä, joilla tällainen verkko ei aktivoitunut, tinnituksen haitta väheni sen keston myötä. Jos taas aivojen ahdistusta tuottavat osat aktivoituivat, niin tinnitus paheni nopeasti ja sen häiriö pysyi korkeana.

Dirk de Ridder, neurokirurgi, testasi aivojen tinnitusalueiden implantteja eli istutteita, joita stimuloimalla tinnitusta olisi voitu hiljentää. Alkutestaukset olivat lupaavia, mutta kuulemma tämänkin hoidon ennustettavuus oli huonoa ja osa potilaista ei saanut minkäänlaista apua. Myös vagus-hermon ärsytyksellä on yritetty hiljentää tinnitusta. Varsinaisen hermon stimulointiin liittyi käsittääkseni hankalia sivuvaikutuksia, mutta sen vasemmasta korvalehdestä lähtevän liitoshermon avulla on Jukka Ylikoski saanut jotakin hyödyllisiä tuloksia yhdistämällä ääniterapiaa stimulointiin. Omat potilaani eivät ole hyötyneet vagusstimulaatiosta, mutta he käyttivät pelkkää stimulointia ilman ääniterapiaa ja ehkä hoitojen kombinaatiot ovat vahvempia kuin hoidot yksinään.

Itse olen kiinnostunut kaulalta ja kasvojen alueelta tulevista heijasteista, joiden on osoitettu vaikuttavan myös aivojen tinnitusjärjestelmään. Asiasta tiedetään monesta yhteyksistä eikä se ole vain länsimaissa viime aikoina keksittyä. Monissa kiinalaisissa akupunktiokirjoissa on korvien edustan akupunktiopisteitä neuvottu hoitamaan tinnituksessa. Kaulan alueen ja korvan välisestä radasta on paras kuvaus mielestäni Trigger Point Manual-kirjassa, siinä on kaulan sternokleidomastoideus-lihaksesta lähtevä heijasterata. Myös purenta-alueen ratoja on kuvattu. Kaulan C2-alueen tuntoradat menevät tiettyjen hermoratojen kautta samaan tumakkeeseen kuin saman puolen korvasta tulevat kuuloradat. Jos on fyysistä ongelmaa toisella puolella niskaa, päätä tai vartaloa, se voi välitumakkeiden kautta päätyä samalle alueelle kuuloviestien kanssa. Aivoihin lähtee sekava viestien kimppu, joka ymmärretään tinnituksena. Jos rauhoitetaan nämä väärät viestit kireistä lihasalueista, niin tinnitus aivoista häviää. Käsittääkseni tämän täytyy kulkea autonimisen hermoston kautta, sillä se selittäisi tinnitukseen joskus liittyvät ihon herkistyneen tunnon ja kuulon yliherkistymät ja joskus korvan oudon tukkoisuuden normaalikuuloisilla. Autonominen hermosto vastaa nimittäin myös verisuonten, suoliston ja monien rauhasten hermotuksesta.

Mielenkiintoinen ilmiö liittyy ajalliseen ja rakenteelliseen muutokseen akuutista tinnituksesta kroonistuvaan tinnitukseen. Jos akuutisti alkanut tinnitus hoidetaan nopeasti, se usein paranee aidosti eikä haittaa potilasta enää. Jos odotetaan pitempään, se ilmeisesti leviää aivojen tinnitusverkoksi, jossa se käsitellään ja todetaan viattomaksi tai se aikaansaa ahdistusverkon aktivaation. Kumpi näistä tapahtuu, riippunee tinnituksen syntymekanismista, henkilön perusrakenteesta ja ympäristötekijöistä. Oma kokemukseni on se, että viikon sisällä tehty hoito auttaa merkitsevästi paremmin kuin vuoden kuluttua tuleva hoito. Minä olen käyttänyt kylmävenytystä, trigger-pistepuudutusta ja nykyään myös käsin tapahtuvaa kevytmobilisaatiota. Ymmärtääkseni äkilliseen kuulonpudotukseen liittyvä tinnitus pitäisi saada nopeasti hoidettua ylipainehapella tai kuulokojeella. Jälkimmäisestä on tinnitustutkijoiden kanssa käydyssä keskustelussa pystytty estämään tinnituksen leviämistä aivokuorelle, sillä kuulokoje syöttää sinne oikeita kuuloimpulsseja huonontuneen korvan puolelta. Tutkimuksia on tästä aiheesta vielä vähän ja osa tuloksista on saatu koe-eläintöistä. Kuulokojetta käytetään myös kroonisen tinnituksen hoitoon ja jos korva on täysin kuuro, niin sisäkorvaistutteella on saatu tinnitusta hiljennettyä tai jopa poistettua.

Aivotutkimuksia tehdään nykyään paljon, mutta suurin innostus aivojen suoraan stimulaatioon tinnituksen vähentämiseksi on ehkä laantunut. Paljon keskustellaan oman mielen kouluttamisesta mindfullness-harjoittelusta ja meditaatiosta. Itse olen innostunut hypnoosista ja silläkin tuntuisi olevan apua osalle potilaista.