Tinnitus – Tutkiminen & Hoito

Esitiedot

Varsin paljon yritän käyttää aikaa selvittääkseni tinnituksen alkusyyn. Joskus sellaista ei ole, mutta usein löytyy vihjeitä. Kuulon pudotus joko asteittain melutyössä tai äkillisesti esimerkiksi melutapaturmassa, on syyllinen melko usein. Muut tapaturmat, kaatumiset, retkahdukset, päävammat jne ovat ajoittain tinnitusta edeltäviä tapahtumia. Myös korvatulehdukset ja pitkittyneet hankalat flunssat voivat aikaansaada tinnitusta. Purennan virheet, hampaiden narskuttelu ja leukanivelten kipu viittaavat purennan ja tinnituksen syy-seuraussuhteeseen.

Minua kiinnostaa syyn selvittely sen vuoksi, että eri mekanismilla tulleet tinnitukset saattavat vaatia erilaisen hoidon. Tulehduksen aikaansaama tinnitus vaatii tulehduksen poiston ja sen aiheuttamien vaurioiden korjauksen. Retkahtamalla tullut lihasjäykkyys taas täytyy korjata, mikäli aikoo rauhoittaa retkahtamisen jälkeisen tinnituksen. Kuulon toispuoleinen heikkous taas vie ajatuksen kasvaimiin tai korvan sisäisiin vikoihin. Huimaukseen liittyvät tinnitukset taas voidaan toisinaan korjata huimauksen korjaamisella.

Tinnituksen kesto vaikuttaa myös hoitosuunnitelmaan. Jos korva on soinut 20 vuotta, se ei yleensä lääkkeillä korjaannu. Sen sijaan lyhytkestoinen fluktuoiva huimaus ja sointi kylläkin usein. Mikään keino ei mielestäni ole ylivoimainen, joka potilas pitää miettiä erikseen ja titrata hoito uudelleen ellei ensimmäinen keino tepsi.

Varsinainen tutkiminen

Tinnituspotilailta pitää ehdottomasti tutkia korvat. Vaha on hyvä poistaa, mikäli sitä on yhtään syvemmällä. Jostakin oudosta syystä vaha ja etenkin siinä olevat korvakarvat voivat joillakin lisätä soimista. Useimmiten korva on tukossa vahasta ja tinnitus häviää kun vaha poistetaan, mutta valitettavasti useimmille vahan poisto ei vaikuta. Tärykalvo ja sen liikkuvuus vaikuttavat joskus, siksi yritän katsoa sen huolellisesti. Kuulo pitää mitata ja ennen mittasimme myös tinnituksen voimakkuuden haarukoimalla. Kun kuulontutkijani vaihtui, tämä taito jäi edellisen viranhaltijan omaisuudeksi, eikä meillä ole voitu mitata tinnitusta useisiin vuosiin. Temppu ei ole vaikea ja se antoi potilaille konkretiaa tinnituksen voimakkuudesta ja laadusta. Merkitsimme sen HYKS:in Timo Marttilan tekemään kaavakkeeseen, jossa on kuvilla esitetty audiogramma eli eri taajuuksia ja voimakkuuksia on esitelty käyrään lisätyin kuvin. Käytämme kaavaketta edelleen kaikkien kuulokäyrien kansantajuistamiseen.

Hoitomahdollisuuksia

Nyttemmin tutkin miltei kaikki tinnituspotilaat Tapani Rahkon huimaustestein. Jos löytyy hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen sopivia elementtejä, teetän potilailla asentohoitoja. Niistä on apua osalle potilaista ja ennen kaikkea ne ovat halpoja ja potilas voi tehdä niitä itse. Jos on epävarmaa muuttuuko tinnitus hoidon aikana, sovimme yhteydenotosta viikon kuluttua. Siihen mennessä asentohoitojen lopullinen hyöty on täysin selvä. Jos asentohoito ei lainkaan auta, jatkan triggerpuuduttelulla, samoin mikäli viikon aikana ei ole tullut riittävää apua asentohoidoista.

Rahko WRW (walk-rotate-walk) liike tinnituksen tutkimiseen (oikean puoleinen häiriö)

Rahkon testi (oikeanpuoleinen häiriö)

Korjaussarjat asentohuimaukseen alla:

skannaaminen0218

skannaaminen0217

skannaaminen0214

skannaaminen0215

skannaaminen0216

Lihaskireyden kokonaan tai osittain aiheuttamaan tinnitukseen olen opiskellut useita hoitoja. Se on myös kaikkein kiitollisin hoidettava, sillä olen saanut jopa vuosien ajan kestäneen tinnituksen lopetettua hoitamalla lihaksia. Olkapään ja tinnituksen välinen yhteys on selvä, 2 potilaan tinnitus on loppunut olkapääleikkaukseen ja useiden potilaiden tinnitus on alkanut olkapäätapaturman jälkeen. Purenta-alueen lihasten hoito suunnitellaan usein hammaslääkärin kanssa. Varsinaisesti olen katsonut ensin aiheutuuko lihaskireys hyvänlaatuisesta asentohuimauksesta ja hoitanut asianomaiset kaarikäytävähoidot. Ellei tulosta tule, olen käsitellyt sormilla ja useimmiten myös kylmävenyttämällä ja trigger-pisteiden (lihaksissa olevia aristavia pisteitä)paikallispuudutuksella. Yleensä teen sen 2 kertaa, viikko- kaksi viikkoa väliä. Ellei 2 hoitokertaa muuta tinnitusta, ei kannata kokeilla kolmatta. Tämäkin on helppoa ja halpaa hoitoa, mutta sitä täytyy lääkärin tehdä. Osa näppäristä fysioterapeuteista tekee samantyylistä akuneuloilla. Teemme yhteistyötä heidän kanssaan. Yritän myös opettaa potilaille itsehoitoa, osa pärjää eräänlaisella omahieronnalla melko hyvin. Joskus olen pistellyt myös keittosuolaa kireyksiin ja se toimii yhtä hyvin. Puudute on kuitenkin potilaalle miellyttävämpää. Jos hoito toimii, mutta tinnitus palaa viikkojen tai kuukausien jälkeen takaisin, olemme käyttäneet perheenjäsentä apuna. Osa oppii venyttämään lihaksia sopivasti ja pitämään tinnituksen poissa. Kaupallisilla sähköakupunktiokojeilla voi myös toisinaan onnistua painelemaan trigger-pisteitä sopivasti ja tinnitus häviää. Kinesioteippaus on mukava hoitotapa, sillä voi onnistua myös lievittämään tinnitusta. Senkin olen yleensä opettanut potilaan omaisille ja siirtänyt hoidon heille. Sen lisäksi olemme puhuneet asennoista ja ryhdistä. Hollantilainen Iem Bakker opetti minulle hollantilaista hierontaa Berliinin tinnituskongressissa, se auttaa osalle. Toinen minua auttanut henkilö on italialainen Alef Gotis, joka vieraili Imatralla 2013, hänen hoitonsa lihasten käsittelyssä on pehmeää ja mukavaa se auttaa hyvin myös kipuun. Uutena hoitona olen tutustunut fasciamanipulaatioon, joka saattaa tuoda lisää tehoa jo olemassa oleviin metodeihin. Olen kuitenkin vielä noviisi asiassa.

tinnituspisteet2

Triggertaka

Triggersivu

tinnituspisteet1

Trigger point injection tinnituksen hoitoon

Jos kuulossa on toispuoleista laskua, pyydän keskussairaalaa arvioimaan kuvantamisia. Nämä on hyvä tehdä ennen muita hoitoja. Jos kuulon pudotus on äkillinen ja siihen liittyy tinnitusta, mietimme ylipainehappihoitoa. Sitä antavat keskukset sijaitsevat Imatran vinkkelistä susirajan väärällä puolella ja hoito on hintavaa. Sen vuoksi tämä hoito sopii harvoille, ehkä lähetän yhden potilaan joka toinen vuosi. Sen sijaan käytän kortisonia ja Betaserciä riippuen kuulon pudotuksen asteesta. Jos tinnitus on luonteeltaan pulssin tahtiin sykkivää, pitää kuunnella suonet kaulalla ja tarvittaessa korvan takana ja myös koitella suonten kulku sormin. Yleensä syke ei ole sen vaarallisempaa kuin tasainen tinnituskaan, mutta verisuonten tutkimista pitää harkita jos kuulee puolieron tai sykkivän puolen suonisto eroaa toisen puolen vastaavasta. Tasapainoelimen kaarikäytävien luupuutoksiin on kuvattu liittyvän sykettä ja näitä jossakin vaiheessa haettiin innokkaasti ja leikattiinkin. Laajemmissa tutkimuksissa on huomattu, että niitä esiintyy paljon myös oireettomilla ihmisillä ja luupuutosten suhde tinnitukseen on muuttunut epävarmaksi. Epävarmassa tilanteessa korvan alueen ja tarvittaessa aivoston magneettikuvantaminen auttaa hoitolinjan hakemisessa.

Kuulon korjaaminen auttaa osalle ihmisistä varsin hyvin poistamaan tinnitusta. Sen teho perustuu kahteen eri otaksumaan. Kun luonnolliset äänet voimistetaan kuulokojeella, niin tinnitus jää taka-alalle. Potilas kuulee paremmin ja samalla tinnitus tulee hoidetuksi. Tämä ei aina sovi, kuulon kuntoutus on yksilöllistä. Maailmalla korjataan kuulo kojeen avulla tinnituspotilailla tarvittaessa jo pienen kuulon laskun ollessa kyseessä. Myös kuuroutuneen korvan hoidosta sisäkorvaistutteella on hyviä kokemuksia, osalta se poistaa tinnituksen täysin, mutta luonnollisesti se on kallis hoito eikä sekään sovi kaikille. Toinen otaksuma kuulon korjauksen ja tinnituksen välisestä suhteesta on se, että kuulon hävitessä aivoihin ei enää tule viestejä korvasta kuulohermon kautta ja aivojen kuuloalueelle tulee tyhjä kohta. Aivot täyttävät tämän kohdan muodostamalla tinnitusta. Kun tämä luonnollisten äänien määrä normalisoidaan kuulon kuntoutuksella, niin tinnituksen muodostaminen loppuu.

Jos näistä keinoista ei ole apua, käytämme poisoppimishoidon elementtejä. Meillä on nk. maskerilaite, josta tulee hurisevaa ääntä. Se kulkee kotilainassa, osalle tällainen vastaäänihoito auttaa, osalle ei. Jos laite on hyvä, potilaat voivat hankkia itse ao aparaatin. Varsinaista TRT-hoitoa emme pysty antamaan, koska meillä ei ole kuulolaitesovitusta eikä yksikkömme veny muutoinkaan niin sitovaan hoitoon. Vastaäänihoitoja on ollut kauan markkinoilla ja niiden teho perustuu siihen, että aivoja koulutetaan poissulkemaan tieto pään äänestä. Korvaan tuodaan toinen ääni, jonka läpi tinnitus vielä kuuluu ja asteittain aivot eivät enää rekisteröi tinnitusta ja vastaääni voidaan poistaa. Tämä kestää kuitenkin kuukausia tai vuosia. Voidaan käyttää yksinkertaisempaa tapaa, jossa toista ääntä käytetään ajoittain peittämään tinnitus esimerkiksi nukkuessa. Päivällä tinnituksen peittoon riittävät normaalit jokapäiväiset äänet ja silloin lisä-ääntä ei tarvita. Vastaäänien kirjo on suuri, on suositeltu valkoista kohinaa, nk vaaleanpunaista kohinaa, luonnonääniä ja uusimpana erilaisia musiikillisia paloja nk fraktaaliääniä. Toiseen filosofiaan perustuu nk notch music- hoito, jossa musiikki muokataan niin, että siitä poistetaan potilaan tinnituksen taajuus. Sitten potilaan oma tinnitus täyttää tämän poistetun taajuuden ja musiikki ikään kuin imee tinnituksen sisälleen. Tinnituksen mittaukseen on useita ohjelmia ja itse mittasimme aikanaan tinnitusta kuulonmittauskopin antamien äänien avulla. Assar Bjornen klinikalla Ystadissa näin hienon mittausohjelman jo 2000-luvun alussa, joten hienompia on varmaan jo monessa paikassa. Meidän mittauksemmekin olivat toistettavissa ja Keskussotilassairaala Tilkassa tehtyihin vertailuissa saimme samat arvot, joten valtaosa tinnituksista on mitattavissa.

Tinnitusta voi myös itse mitata, esimerkiksi yksi hyödyllinen ohjelma (klikkaa sanaa) näyttää potilaan tinnituksen taajuuden.

Koska mikään keino ei tuo kaikille apua, olen hakeutunut vuosien kuluessa myös hypnoosioppiin. Hypnoosilla ei tinnitusta saa todennäköisesti pois, mutta sen aiheuttamaan haittaa pystyy vähentämään. Hypnoosi vaatii kuitenkin aikaa, jota normaalilla korvalääkärin vastaanotolla on vähän. Siksi hypnoosipotilaiden määräni on niukka, mutta mielestäni se vaikuttaa järkevältä työkalulta myös tämän taudin hoidossa.

Osalle potilaista joudutaan miettimään työpaikalle muutoksia. Mielestäni tämä on oleellinen osa tinnituksen kanssa selviämistä. Aika monella tinnituspotilaalla on jonkinlaista ääniyliherkkyyttä eli normaalit äänet aiheuttavat ärsytystä tai suorastaan kipua. Keskittyminen heikkenee jo tinnituksen takia ja jos joutuu vahtimaan myös ääniä, niin ahdistustaso nousee. Usein tinnitus pahenee stressissä ja ympäristöärsykkeiden vähentäminen vähentää myös tinnitusta.

Katso myös:

https://www.aktiivifysioterapia.fi/fysioterapia-palvelut/tinnitus/

https://www.uta.fi/kirjasto/vaitokset/2000/200090.html